Velkommen til Å utforske praksis grunnskolen

I dette nettproduktet presenteres situasjoner/videoepisoder fra klasseromspraksis og fra arenaer der lærere og ledere møtes. 9 videoepisoder er knyttet til kapitlene i boka med samme navn. Det er utviklet egne refleksjonsspørsmål for den enkelte episode som kan danne utgangspunkt for analyser og diskusjon.

Formålet med nettproduktet er å stimulere til læring på arbeidsplassen eller i studietiden. Video-episodene tar utgangspunkt i autentiske situasjoner fra lærer- og lederpraksis og er knyttet opp rundt temaene dialog og samspill, læring og organisasjonslæring.

Lykke til!

 

Cappelen Damm